Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Štyri ročné obdobia

.
Stretli sme sa
a cesta sa otvorila –
všetko ostatné šlo bokom,
vtedy naplno prepukla jar
a leto po nej bolo horúce,
slnko brázdilo oblohu
ako žeravá guľa.

Vtedy som to prijal:
láska je dlhá cesta
s koncom v nekonečne.

To leto bolo horúce
a jeseň úrodná,
v zime nasnežilo,
nežne a útulne, ticho –
mohli sme si povedať:

Láska je rozhodnutie.

.
(Báseň zo zbierky Priečny rez)