Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Cesta k bráne

.
Ján Maršálek: Cesta k bráne
Bratislava, Post Scriptum 2014

Ako odvrátiť ťaživý pocit jednotvárnosti, preťaženosti, uponáhľanosti? Ako odolať tlaku povinností a problémov, ktoré prichádzajú a robia život niekedy až neznesiteľným? Ako si uchovať vieru, nádej, lásku? Ťažké otázky, ťažké odpovede – ak vôbec možno na takéto otázky uspokojivo odpovedať. Tak či tak je dobré pokúšať sa o to.
Pokladám za dôležité nevzdávať sa, skrášľovať si život, neustále sa obnovovať a posväcovať svoj čas, prekonávať každodennosť – okrem iného čítaním. Preto rád čítam duchovno-formačnú literatúru, osobitne knihy úvah, myšlienok či zamyslení, ktoré sú zostavené tak, aby na každý deň pripadlo krátke hutné čítanie, prístupné aj v zhone bežného žitia. Rád také knihy čítam a jednu takú som aj napísal.
Cesta k bráne (s podtitulom Čítanie na každý deň) obsahuje 366 krátkych zamyslení. Možno ich čítať postupne počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov, potrieb a možností čitateľa. Čo strana, to iný čas a iná lektúra. Dovolím si povedať, že napriek rôznosti tém zbierka tvorí jeden celok; je vyjadrením kresťanského úsilia o život v plnosti.

Kniha vyšla vo vydavateľstve PostScriptum.
.