Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Kráľovstvo poézie

.
Karol Strmeň: Návštevy
Martin, Matica slovenská 2008

Antológia svetovej lyriky Návštevy v preklade Karola Strmeňa vyšla prvýkrát v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda (Rím 1972). Pôvodné dva zväzky boli teraz spojené do jedného a doplnené užitočnými bio-bibliografickými informáciami – toto vydanie je prvým vydaním na Slovensku a sprístupňuje širokej kultúrnej verejnosti jedno z vrcholných diel našej prekladovej literatúry.

Strmeňov výber zachytáva poéziu a jej vývin od starozákonných žalmov (asi 1000 rokov pred Kristom) cez verše antické, staré čínske a japonské, prvokresťanské a stredoveké až po básnickú tvorbu autorov 20. storočia. Časový i priestorový záber antológie je naozaj pozoruhodný, ale nemenej pozoruhodný je aj Strmeňov prekladateľský výkon.

Karol Strmeň (1921 – 1994) bol dobrým básnikom a vynikajúcim znalcom literatúry. Väčšinu svojho života prežil (nedobrovoľne) v zahraničí a ovládal niekoľko cudzích jazykov, čo využil pri svojej prekladateľskej práci. Prítomná antológia je výsledkom obdivuhodného tvorivého činu, ktorý nám približuje veľkú časť kráľovstva poézie.