Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Malé básne

.
(Rýmované haiku)

* * *
Znova a znova
namiesto prázdnych rečí
zvolávam slová

* * *
Deň za dňom plynie
a my sme unášaní
od jari k zime

* * *
V zrkadle pláva
tvoj pohľad smerom ku mne:
žeravá láva

* * *
Do kávy cukor
a do života lásku –
kto mi to vnukol?

* * *
Všetko je inak
nie podľa mienky ľudí
ráta sa vina

* * *
Dialóg s chvením
život je už raz taký
miluje zmeny

* * *
Človeče – skloň sa!
lebo už v narodení
je náznak konca

.
(Verše zo zbierky Privolávanie rána)