Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Ora et ars 2009

.
Ora et ars 2009 - pod týmto pomenovaním sa konal v dňoch 15. až 25. júna druhý ročník výtvarno-literárneho sympózia, ktorého dejiskom je Trenčín a najmä Skalka pri Trenčíne – najstaršie pútnické miesto na Slovensku.


Sympózia sa tentoraz zúčastnilo 15 umelcov zo Slovenska, Česka (Moravy), Poľska a Maďarska: Eugeniusz Molski, Adam Faglio, Antonín Mach, František Pavlica, Mihály Szeverényi, Brigita Roderová, Stanislav Lubina, Milan Malček, Jozef Vydrnák, Rudolf Dobiáš, Stanislav Štepka, Elena Hidvéghyiová-Yung, Ondrej Čiliak, Daniel Hevier a Ján Maršálek. Všetci dostali možnosť tvoriť na mieste s bohatou históriou, v krásnom prostredí bývalého kláštora. Vznikli tu desiatky výtvarných a literárnych diel, ktoré boli prezentované na vernisáži konanej 18. júla. Výstava diel zo sympózia je putovná, v nasledujúcich mesiacoch bude postupne inštalovaná v niekoľkých slovenských mestách.


Sympózium Ora et ars sa stáva pýchou Trenčína. Je výnimočné svojou atmosférou, spojením výtvarníctva a literatúry, etického a estetického, ako aj inšpiratívnym a posvätným prostredím Malej a Veľkej Skalky. Hoci v tomto roku sympóziu nežičilo počasie, možno ho považovať za úspešné. Vďaka organizátorom a mecénom sa buduje nová pekná tradícia!