Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Prosba starej jablone

.
Hospodár - netrestaj ma
za ženinu zvedavosť
ani za úlisnosť hada

Pribudlo mi letokruhov
ako vtáčích navštívení
som už nerodiaci strom
ale aj tak mi umožni
zomrieť postojačky
lebo je v listoch napísané:
Neodtrhneš od koreňov

Ak by si predsa len
rozhodol inak
vyprosujem si u teba
chlapskú ostrosť sekery

.
(Báseň zo zbierky Cesta z kruhu)