Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Zo stôp

.
Po inom túžim
iné dostávam

Do tela prenikol
hlavatý nepokoj

Vzpieram sa – ďakujem
za stopy vo vode
za roztavený čas

Aj to čo je mimo
je tajne v nás

.
(Báseň zo zbierky Medzi nami)