Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Medzi nami

.
Ján Maršálek: Medzi nami
Edícia Omega, Trenčín 2001


Útla kolekcia tridsiatichôsmich básní. Poézia v skromnom šate. Nevtieravá, takmer nepovšimnutá. Vyváženú recenziu tejto zbierky napísal Rudolf Dobiáš - doteraz ma teší, že jej venoval pozornosť.

Moja tretia básnická zbierka obsahuje verše na prvý pohľad azda pokojné, nevzrušivé, ale ako autor viem, že pod povrchom slov, pod ich tichou hladinou sú spodné víry. Ide o formálne stabilnú, no obsahovo rozochvenú poéziu, ktorá odráža moje vtedajšie životné zápasy.

Môžeme si položiť otázku, aký zmysel má poézia vo svete zameranom na úspech a zisk. Viacerí si ju nevšímajú, ďalší ju nechcú ani vidieť, niektorým je na smiech... A predsa žije! Je medzi nami a zopár zasvätencov pozná jej krásu a hodnotu. Zvyknem to vyjadriť aj takto: Bez básne sa svet nerozpadne, no bez poézie bude na dne.

Prikladám ešte citát z básne Priestor medzi nami: "Priestor nami stvárnený / raj aj peklo na zemi // Jeden a jedna sú dvaja / priestor nás delí i spája" (s. 25).
.