Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Privolávanie rána

.
Ján Maršálek: Privolávanie rána
Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2008


V závere roka 2008 mi vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov kniha básní s názvom Privolávanie rána. Má 76 strán a ilustráciami ju doplnil Pavel Siman. Ide o moju štvrtú básnickú zbierku.

Zbierka obsahuje 60 zväčša krátkych básní, ktoré sú rozdelené do troch častí: Z ústrania, Ľudia a Živé svetlo. V prvej časti je zastúpená intímne ladená poézia, druhá obsahuje básnický cyklus inšpirovaný niektorými postavami Starého zákona (počnúc Adamom a končiac Jánom Krstiteľom) a do tretej časti sú zaradené verše s duchovným zameraním. Zbierka v podstate predstavuje moju poetickú tvorbu z rokov 2001 až 2007.

Básnik Robert Hakala na margo týchto mojich veršov napísal (citujem z obálky): "Privolávanie rána obsahuje krehké básne, v ktorých každé slovko má svoje presne stanovené a vyznačené miesto. Je tu všetko uvážené a každý verš je ´vyfúknutý´ ako vajíčko. Pravda, na uvedené básnické texty sa môžeme pozerať z rôznych hľadísk, nemusíme sa so všetkým vnútorne stotožniť, ale poézia je preto taká fascinujúca, že každý ju vníma trošku inak."

Z môjho pohľadu - v celej svojej tvorbe sa usilujem o spojenie krásy, pravdy a dobra. Chcem písať poéziu, ktorá má a dáva zmysel, poéziu o niečom a pre niečo... Myslím, že umenie bez krásy nie je umením. A krása v pravom zmysle slova je to, s čím vnútorne súhlasíme, čo nás napĺňa radosťou.
.