Píšem najmä poéziu, venujem sa tiež literárnej kritike a publicistike, príležitostne aj iným oblastiam literatúry (próza, drobné literárne útvary...). Som členom Spolku slovenských spisovateľov.

Cesta z kruhu

.
Ján Maršálek: Cesta z kruhu
Vydavateľstvo Odkaz, Bratislava 2001


Svoju druhú zbierku básní som nazval Cesta z kruhu. Písal som ju pomerne dlho a po jej zostavení som zas dosť dlho hľadal vydavateľa. Po niekoľkých neúspešných pokusoch som rukopis poslal do súťaže o najlepšiu básnickú zbierku, ktorú vtedy vyhlásila Spoločnosť autorov umeleckej literatúry (vedená básnikom Ľudovítom Fuchsom). Cesta z kruhu získala prvé miesto, čo znamenalo, že bola ako víťazná práca súťaže vydaná knižne (s príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky).

Básne zaradené do zbierky sú rozdelené do troch častí: Zastavenia, Dobrašov a Krížne cesty. Významový oblúk súboru smeruje od kritického pohľadu na spoločnosť cez intímne ladené básnické výpovede k nádeji prameniacej z evanjeliovej zvesti: "Slnko sa ukázalo / v koži človeka / pútnici zbadali cieľ // Pane / ty si svetlo sveta!" (v básni Svitanie).

Cestu z kruhu uzatvára môj malý programový manifest s rovnomenným názvom. Uvažujem v ňom o mieste poézie v živote človeka aj o tom, aké by mala mať dobrá poézia vlastnosti. Okrem iného píšem: " Je zlé neúčelne hromadiť slová, plytvať nimi. Je zlé podľahnúť veľkohubosti a vyžívať sa v prázdnom táraní, lebo z uvravených veršov často trčí nuda. Dobré je písať hĺbavo, úsporne a iba vtedy, keď je naliehavé vyjadriť sa práve týmto spôsobom. Dobré je zvažovať každé slovo, aby výsledok bol poeticky presný a hutný. Na Parnas sa dostane iba poézia esenciálna, zemitá, plná nahých slov a holých viet."
.